Kronvaldu Ata dzimtās mājas vieta "Lejas – Miķi"

Kronvaldu Ata dzimtās mājas vieta “Lejas-Miķi”, kurā dzimis un audzis valodnieks, jaunlatvietis, publicists Kronvaldu Atis. Blakus mājas vietai atrodas piemiņas plāksne Kronvaldu Ata ģimenei ar uzrakstu: “Katram tā vieta svēta, kur piedzimis, audzis.” (A. Kronvalds) Pie mājas aug bērzu birzs ar 167 bērziem, ko 2004. gadā stādīja Krotes un Durbes skolas skolēni, kuru skolas nes Ata Kronvalda vārdu.