Izsoles 2021

Priekules novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – kases aparātus

Priekules novada pašvaldība mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – kases aparātus:

  1. Kases aparāts CHD 3050 ar naudas lādi, plkst.10.00 (IZSOLES NOTEIKUMI);
  2. Kases aparāts CHD 3050 ar naudas lādi, plkst.10.20 (IZSOLES NOTEIKUMI);
  3. Kases aparāts CHD 3050 ar naudas lādi, plkst.10.40 (IZSOLES NOTEIKUMI);
  4. Kases aparāts CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, plkst.11.00 (IZSOLES NOTEIKUMI);
  5. Kases aparāts CHD 3050 EKA ar naudas lādi LGS-CHD 3000, plkst.11.20 (IZSOLES NOTEIKUMI).

Izsole notiks 2021.gada 24.martā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 22. martam plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena katram kases aparātam 120 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 12 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.    

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910.

 

Atpakaļ