Aktualitātes

PAZIŅOJUMS par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo apspriešanu Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguvei atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

(Publicēts laikrakstā “Kurzemes Vārds” 01.02.2022. Nr.22(9105))

Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 24. janvāra lēmumu Nr.5-02/4/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts-grants un smilts ieguvei nepilnu 16 ha platībā atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

 

Paredzētās darbības ierosinātāji: SIA „Inerto materiālu serviss”, reģ.nr.42103025829, Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401, un ZS “Rieksti-1”, reģ. Nr. 42101012995, “Rieksti-1”, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3486.

Paredzētās darbības vieta: atradnes “Gramzda II” smilts-grants iecirknī īpašumā “Rieksti” 7 ha platībā zemes vienībā 64580010370 un īpašumā “Meža bites” 9 ha platībā zemes vienībā 64580010129.

Paredzētās darbības veids: smilts-grants un smilts ieguve ar atklāto metodi virs gruntsūdens līmeņa bez tā samazināšanas. Paredzēta derīgo izrakteņu ieguve virs gruntsūdens līmeņa līdz 150 000 m³ gadā.

 

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties internetā www.enviro.lv sadaļā “Aktuālie paziņojumi”, kā arī Dienvidkurzemes novada mājas lapā, no 2022. gada 1. līdz 21. februārim un šajā laikā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

14.-18. februārī turpat būs pieejama videoprezentācija un iespēja rakstīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv un saņemt atbildes vienas darbdienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16. februārī plkst. 10:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta interneta vietnē www.enviro.lv pie iepriekšminētā paziņojuma; pret pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv saiti varēs saņemt arī e-pastā.

 

Kontakttālrunis: 29277744

 

 

Atpakaļ