Aktualitātes

Jaunais mācību gads Priekules Mūzikas un mākslas skolā iesāksies uz pozitīvas nots, jo tiks noasfaltēts ceļš un pārbūvēta gājēju ietve Skolas ielā

Kā jau katru gadu, arī šogad pašvaldība veic gājēju ietvju sakārtošanas darbus Priekules pilsētā un pagastos. Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts „Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais investīciju projekts pašvaldībā ar plānoto summu 211 403 EUR (ar PVN). Projekta mērķis ir gan pārbūvēt gājēju ietvi Skolas ielā 313m garumā un 1,6m platumā, gan Skolas ielas braucamo daļu no grants uz asfalta segumu 391m garumā un 5m platumā. Skolas ielas ietvi šobrīd klāj betona plāksnes, kuru izmērs ir 3m*1,5m, kas ir vienā līmenī ar ielas braucamo daļu. Iela ir ar grants segumu, kuru nepieciešams patstāvīgi greiderēt, jo nemitīgi veidojas daudz bedres, kas atrodas viena pie otras, tādējādi gan iedzīvotāji, kuriem ir nekustamais īpašums uz šīs ielas, gan tie iedzīvotāji un apmeklētāji, kuri dodas uz Priekules Mūzikas un mākslas skolu ar transporta līdzekļiem, brauc pa gājēju ietvi, nevis ielas braucamo daļu. Mērķis ir pārbūvēt gan Skolas ielas gājēju ietvi, padarot to drošāku iedzīvotājiem un izglītības iestādes audzēkņiem, gan Skolas ielas segumu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Projekta realizācijai tika izsludināts publiskais iepirkums. Līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā piešķirtas pretendentam SIA “CTB” ar piedāvāto līgumcenu 167 513,45 EUR (bez PVN), jo tas atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā.

Prioritārā investīciju projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums 211 403 EUR (ar PVN), kurā ietilpst nepieciešamā summa būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai. Priekules novada pašvaldības dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2021.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211 403 EUR Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi. Padome nolēma atbalstīt lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2021.gada prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” īstenošanai.

Par darbu uzsākšanu informācija sekos www.priekulesnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

Atpakaļ