Aktualitātes

Informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Šā gada 12. februārī ir stājušies spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas līdzīgi kā iepriekšējos divos gados paredz neaprēķināt nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma nodokli, ja nodoklis kopumā tiks samaksāts līdz šī gada 31. decembrim.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 2022. gadā ir noteikti četri termiņi: 31. marts,  16. maijs, 15. augusts, 15. novembris. Gadījumā, ja maksājumi tiks saņemti pēc paziņojumā norādītā termiņa, nokavējuma naudu neaprēķinās, ja maksājums kopumā būs saņemts līdz 31. decembrim.

Šis noteikums gan neattiecas uz papildus aprēķinātajām nekustamā īpašuma nodokļa summām par neapstrādāto lauksaimniecības zemi, kas aprēķinātas par 2021. gadu, bet maksāšanas termiņi noteikti 2022. gadā. Kavējot šos maksājumus, nokavējuma naudu aprēķinās.

Tāpat jāievēro, ka īpašie noteikumi, kuri spēkā nu jau trešo gadu un pieņemti ar mērķi mazināt COVID-19 infekcijas radītās sekas, ir attiecināmi uz katra kalendārā gada ietvaros aprēķinātajām summām un ir spēkā līdz katra gada 31. decembrim. Proti, par kavētiem maksājumiem, kas aprēķināti par 2020. gadu, sākot no 2021. gada 1. janvāra nokavējuma nauda tiek aprēķināta, tāpat arī par nākamajiem gadiem.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā arī paredz iespēju pašvaldībai noteikt citus maksāšanas termiņus kalendārā gada ietvaros, tomēr Dienvidkurzemes novada pašvaldībā to darīt šogad nav plānots, jo nokavējuma naudas par kavētiem maksājumiem neaprēķinās.

Aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus ņemt vērā, ka, lai arī kavējuma naudu par noteiktajā termiņā nenomaksātu nekustamā īpašuma nodokli netiks iekasēta, iestājoties maksājuma termiņam, kavētais maksājums tiks uzskatīts par nodokļa parādu, kas atsevišķos gadījumos var traucēt saņemt pakalpojumus vai slēgt līgumus, kuros kā viens no nosacījumiem ir parādu neesamība.

 

Atpakaļ