Aktualitātes

Bāriņtiesa aicina aizgādņus vērsties Sociālajā dienestā

Priekules novada Bāriņtiesa informē, ka aizgādņiem, kuri ar bāriņtiesas lēmumu iecelti par aizgādni pilngadīgai personai (ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa un personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību) ir iespēja saņemt atlīdzību par aizgādņu pienākumu pildīšanu.

Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu pilngadīgu personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu skaita ir 30 EUR mēnesī.

Informējam, ka pabalstu piešķir un izmaksā Priekules novada Sociālais dienests, līdz ar to, lai šo atlīdzību saņemtu, aizgādņiem ar iesniegumu jāvēršas Priekules novada Sociālajā dienestā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Priekules novada Sociālā dienesta speciālistiem. Kontakti pieejami ŠEIT

 

Cieņā

Priekules novada bāriņtiesas kolektīvs

 

Skatīt_ Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem

 

 

 

 

Atpakaļ