Aizvīķu muiža

 

Aizvīķu muiža būvēta ap 1870. gadu, kad Aizvīķos valdīja barons Egons fon Korfs. Par Aizvīķu muižu līdz mūsu dienām nonākušas vairākas leģendas, kas raksturo muižas tā laika dzīvi – kā radies Aizvīķu nosaukums, par Raganu peļķi un Tumšo gaņģi, par barona miesassarga baismīgo galu, par Pumpuru Jāņa satikšanos ar Spoku barona izskatā... Aizvīķu muižā pēc Pirmā pasaules kara darbojusies pamatskola, vēlāk tautas nams, bet no 1952. gada tajā darbojas Aizvīķu pansionāts.