Komitejas

 

 Komitejas Priekules novada pašvaldībā

 

Finanšu komiteja

Vija Jablonska - komitejas priekšsēdētāja 

Gražina Ķervija - priekšsēdētājas vietniece 

Ainars Cīrulis 

Mārtiņš Mikāls

Vaclovs Kadaģis

Inita Rubeze

Tatjana Ešenvalde

Inese Meļķe

Tomš Šteins 

 

Veselības un sociālo jautājumu komiteja

Gražina Ķervija - komitejas priekšsēdētāja 

Sarmīte Eidinta - priekšsēdētājas vietniece 

Tatjana Ešenvalde

Rigonda Džeriņa 

Malda Andersone

Inese Meļķe 

Andris Rosvalds 

 

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Ainars Cīrulis - komitejas priekšsēdētājs 

Mārtiņš Mikāls - priekšsēdētāja vietnieks

Vaclovs Kadaģis 

Toms Šteins 

 Vizma Garkalne 

Malda Andersone

Gatis Volkevičs

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Ainars Cīrulis - komitejas priekšsēdētājs 

Gražina Ķervija - priekšsēdētāja vietniece

Mārtiņš Mikāls

Rigonda Džeriņa 

Inita Rubeze  

Gatis Volkevičs 

Andris Rosvalds