Virgas klēts - Virgas tradīciju nams

Virgas klēts – Virgas tradīciju nams – ēkā barons glabājis graudus un skābējis kāpostus. 1983. gadā klēts tika pārbūvēta par tradīciju namu, kas Virgas iedzīvotājiem kalpo par kultūras iestādi, kurā rīko kultūras pasākumus, svin godus un tradīcijas.

Adrese: “Tradīciju nams”, Virga, Virgas pagasts

Pieteikties pa tālruni 28708860!