Ruņupes ieleja

  

Ruņupes ieleja – dabas liegums 607 ha platībā. Ruņa ir viena no straujākajām upēm Latvijā, tās krastos atsedzas dabīgi sacementējusies grants, kas atgādina milzīgus betona bluķus. Ruņupei Priekules novada Mazgramzdas tuvumā raksturīgi pārsteidzoši augsti krasti, kas atgādina kanjonu. Pie augstsprieguma līnijas veidotais skatu laukums atklāj Latvijas ainavai neraksturīgu skatu – ar dažādām ozolu, skābaržu un citu lapu koku sugām bagāti klāti augsti upes krasti, kam lejā pa vidu ar neskaitāmiem līkločiem strauji un reizē rāmi tek upīte. Aicinām Ruņupes ielejā iegriezties zilo vizbulīšu ziedēšanas laikā – tad šeit ir neparasti skaisti.

Ruņupes ielejas dabas vērtības

Foto

Foto