Konkurss uz skolas direktora amatu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā

 

Prasības pretendentiem:

 • pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā,
 • prasmes darbā ar datoru,
 • zināšanas vadības darba organizēšanas metodikā,
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos
 • labas komunikāciju, sadarbības, valodas un publiskās runas prasmes.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums;
 • motivācijas vēstule, kura ietver izglītības iestādes attīstības vīziju;
 • dzīves apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Darba devējs: Priekules novada pašvaldība, reģ.nr.90000031601.

 

Mēneša darba alga: 1168 euro.

 

Dokumenti iesniedzami klātienē Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē vai elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv  līdz 2021.gada 14.aprīlim plkst.12:00.

 

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

 

 

Kontaktpersona - Agrita Purviņa, tālr.: 26138392