Aktualitātes

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM par projektu Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”

 

 

27.02.2020. SIA “Priekules nami” noslēdza būvniecības līgumu ar SIA “Grobiņas SPMK” par projekta  “Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu pārbūve Priekules pilsētā un Priekules pagasta Saulaines ciemā” ieviešanu.

Plānots, ka pirmie būvdarbi tiks uzsākti marta mēneša beigās, aprīļa mēneša sākumā - Priekules pilsētas Galvenajā ielā un Raiņa ielās, kā arī Tirgoņu, Rīta un Parka ielu sākuma posmos. Būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana. Būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

 

 

SIA “Priekules nami”

valdes locekle Arta Brauna

 

 

 

Atpakaļ