Aktualitātes

Palīdzi ierobežot COVID-19 No 12.oktobra!

 

No 12. oktobra visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa SKATĪT ŠEIT

 

Kam jāaizpilda elektroniskā anketa Covidpass.lv?
 • Visām personām, kas ieceļo Latvijā gan ar privāto transportlīdzekli, gan, izmantojot pasažieru pārvadātāju pakalpojumus.
 • Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kas mācās, strādā, vai saņem medicīniskos pakalpojumus Lietuvā vai Igaunijā, kā arī Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa reizi 30 dienās.
Kas jānorāda apliecinājuma anketā?
 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods vai ceļošanas dokumenta numurs
 • Kontakttālrunis un e-pasta adrese
 • Faktiskā adrese, kurā persona būs sasniedzama
 • Valstis, kurās persona ir uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikā
 • Cita uzraugošajām institūcijām nepieciešama informācija
Kas notiek pēc anketas aizpildīšanas?
 • Persona ierīces ekrānā un savā e-pastā saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. 
Kā aizpildīt anketu par ģimeni?
 • Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. 
Kas notiks ar personas sniegto informāciju?
 • Dati tiks automātiski nodoti Valsts policijai.
 • Valsts robežsardze un Slimību profilakses un kontroles centrs pēc nepieciešamības varēs piekļūt personas datiem. 
 • Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas dati tiks automātiski dzēsti.
Kā aizpildīt anketas līdz 12. oktobrim?
 • Personām, kas iebrauc Latvijas Republikā līdz 11. oktobrim plkst. 23:59, vēl ir jāaizpilda papīra anketas un jāiesniedz pārvadātājiem. Ja ceļojums ir uzsākts pirms 12. oktobra, taču Latvijas Robeža tiks šķērsota 12. oktobrī, elektroniskā anketa jāaizpilda, tiklīdz rodas iespēja. 
Ja robeža jāšķērso vairākkārt, vai anketa jāpilda katru reizi?
 • Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām!
Kas ir ceļošanas dokuments?
 • Ceļošanas dokuments ir personas pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.
Ko darīt, ja ir nozaudēts QR kods?
 • Covidpass.lv piedāvā iespēju “Atkārtoti nosūtīt QR kodu”.
Kas ir izstrādājis Covidpass.lv ?
Pie kā vērsties, ja rodas jautājumi par Covidpass.lv lietošanu? 
 • Tālrunis +371 67219111
 • E-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv
Ko darīt, ja anketa aizpildīta kļūdaini? 
 • Apliecinājumu var aizpildīt atkārtoti. 
Kāds ir sods par elektroniskā apliecinājuma Covidpass.lv neaizpildīšanu pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas?
 • Šobrīd par apliecinājuma neaizpildīšanu ir paredzēta atbildība ar naudas sodu līdz 2000 EUR.
Atpakaļ