Aktualitātes

NOVADA ĢIMEŅU DĀRZAM - 10

Novada ģimeņu dārza stādīšanas svētkiem šogad aprit desmitā gadskārta. No idejas asniem līdz šodienai notikušas darbietilpīgas lietas. Jau drīz pēc Priekules novada izveidošanas, tika dibinātas jaunas tradīcijas, un novada ģimeņu dārzs ir viena no tām.

Dārza pamatā ielikts spēcīgs stāsts. Jauno ģimeņu vecāki, kam piedzimis mazulis, Bērnu aizsardzības dienā nāk dārzā un stāda koku.  Sākumā pie novada pašvaldības bija tikai pļava, kurā ik gadu tika iestādīti pa dažiem vērtīgiem kokiem. Gadu no gada stādījumi papildinājās. Mūsu lokā ir ģimenes, kuras stādīšanas svētkos piedalījušās vairakkārt, jo bērnu pulciņš kļuvis kuplāks.

2017. gadā pašvaldība nolēma dārza iedomātās aprises reāli iezīmēt dabā ar bruģētiem celiņiem, laternām, soliņiem un jauniem stādījumiem. Realizējot Lauku atbalsta dienesta  administrētā ELFLA fonda līdzfinansēto projektu “Priekules novada “Ģimeņu dārza” labiekārtošanas 1. Kārta”, Nr. 16-02-AL13-A019.2202-000002. Tagad dārzs ir realitāte, nevis sapnis vai vīzija.

 

Diemžēl, jubilejas gadā CORONS ieviesis korekcijas arī mūsu ierastajā stādīšanas laikā – 1.jūnijā. Tā kā atļauja satikties ir ierobežota  līdz 25 cilvēkiem, bet stādītāju pulciņš parasti ir lielāks, tad nolēmām, ka pārcelsim šo akciju uz septembri. Tad būsim apkopojuši interesantus faktus par darbiem pie dārza veidošanas desmit gadu garumā. Un, protams, ielūgsim uz stādīšanas svētkiem ģimenes, kuras aizvadītajā gadā kļuvušas kuplākas.

Uz tikšanos septembrī Priekules novada ģimeņu dārzā !

 

 

Gundars Venens,

Kultūras nodaļas vadītājs   

Atpakaļ