Aktualitātes

Mācību procesa organizācija Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs no 26. oktobra

Klātienē:

 

  • Visu izglītības iestāžu 1. - 6. klases un pirmsskolas grupas.

 

Attālināti līdz 30. oktobrim

 

  • Priekules vidusskolas 7. - 12. klases;
  • Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7. - 9. klases;
  • Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7. - 9. klases;
  • Mežupes pamatskolas 7. - 9. klases un profesionālās izglītības grupas.

 

Līdz 6. novembrim visām vecuma grupām interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības var notikt attālināti vai klātienē, ievērojot, ka

 

klātienē var notikt

 

  • individuālās stundas profesionālās ievirzes izglītībā;
  • individuālās interešu izglītības nodarbības;
  • grupu stundas  profesionālajā ievirzē, ja izglītojamie ir vispārizglītojošās skolas vienas klases vai vienas mājsaimniecības locekļi;
  • grupu nodarbības interešu izglītībā, ja izglītojamie ir vispārizglītojošās skolas vienas klases vai vienas mājsaimniecības locekļi.

 

Vecākiem / izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības / pulciņus / kolektīvus.

Atpakaļ