Aktualitātes

Mācību procesa organizācija Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs līdz 15. novembrim

Klātienē:

 

Visu izglītības iestāžu 1. - 6. klases un pirmsskolas grupas

Mežupes pamatskolas 7. - 9. klases no 9. - 13. novembrim

Mežupes pamatskolas profesionālās pamatizglītības grupas no 2. - 6.novembrim

 

Attālināti:

 

Priekules vidusskolas 7. - 12. klases

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 7. - 9.klases

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7. - 9.klases

Mežupes pamatskolas 7. - 9. klases no 26. oktobra - 6. novembrim

Mežupes pamatskolas profesionālās izglītības grupas no 26. - 30. oktobrim un no 9. - 13. novembrim.

 

Līdz 15. novembrim visām vecuma grupām interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības var notikt attālināti vai klātienē, ievērojot, ka

 

klātienē var notikt

 

          –    individuālās stundas profesionālās ievirzes izglītībā;

-      individuālās interešu izglītības nodarbības;

-      grupu stundas  profesionālajā ievirzē, ja izglītojamie ir vispārizglītojošās skolas vienas klases vai vienas mājsaimniecības locekļi;

-      grupu nodarbības interešu izglītībā 1. - 6. klasei, ja izglītojamie ir vispārizglītojošās skolas vienas klases vai vienas mājsaimniecības locekļi;

 

Līdz 2020. gada 6. novembrim sporta treniņi (nodarbības) tiek organizēti ārtelpās, individuāli (tai skaitā personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. 

 

 

 

 

 

Atpakaļ